compressed sponge

Attribute:

ราคาสินค้า

ปลีก ยกห่อ

ความหนา

0.5" (5 แผ่น/ห่อ) 1" (2 แผ่น/ห่อ) 1.5" (1 แผ่น/ห่อ) 2" (1 แผ่น/ห่อ) 3" (1 แผ่น/ห่อ)

Share

รายละเอียด
ความกว้างความยาวDENSITY
1 m.2 m.80


ความหนา

ราคาปลีก

ราคายกห่อ

0.5"136 บาท/แผ่น
(5 แผ่น) 121 บาท/ห่อ
1"271 บาท/แผ่น(2 แผ่น) 247 บาท/แผ่น
1.5" (1 แผ่น) 370 บาท/ห่อ
2" (1 แผ่น) 493 บาท/ห่อ
3" (1 แผ่น) 739 บาท/ห่อ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Privacy Policy  and  Cookies Policy