Wrapping TODA

Attribute:

ราคาสินค้า

ม้วน ยกมัด

ขนาด

54" * 60Y หนา 0.025mm. 54" * 40Y หนา 0.03mm. 60" * 40Y หนา 0.03mm. 72" * 60Y หนา 0.04mm. 90" * 80Y หนา 0.04mm. 90" * 80Y หนา 0.05mm.

Share

สีฉลาก

ความกว้าง

ความยาว

ความหนา

ราคาปลีก

ราคายกมัด

 

54"

40 หลา

0.025 mm.

236 บาท/ม้วน

(10 ม้วน/มัด) 231 บาท/ม้วน

54"

40 หลา

0.03 mm.

182 บาท/ม้วน

(10 ม้วน/มัด) 161 บาท/ม้วน

54"60 หลา0.04 mm.268 บาท/ม้วน(10 ม้วน/มัด) 242 บาท/ม้วน
60"40 หลา0.03 mm.204 บาท/ม้วน(10 ม้วน/มัด) 180 บาท/ม้วน
72"60 หลา0.04 mm.434 บาท/ม้วน(5 ม้วน/มัด) 380 บาท/ม้วน
90"80 หลา0.04 mm.958 บาท/ม้วน
90"80 หลา0.05 mm.1,140บาท/ม้วน
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Privacy Policy  and  Cookies Policy