ลดล้างสต็อกหนังเทียมพีวีซี

 

 PD NA *สินค้าจำหน่ายตามสภาพ ไม่รับเปลี่ยน/คืน* 
รายการสินค้าจำนวนเหมา/  หลาจำนวนเหมา/ ม้วน ราคาเหมาพิเศษ ราคาปกติ
หนังเทียมพีวีซี PD 217-1833,30049,500
หนังเทียมพีวีซี PD 870-59,25013,750
หนังเทียมพีวีซี PD 13034-9182,176
หนังเทียมพีวีซี PD 2008-216512
หนังเทียมพีวีซี PD 2171-2764
หนังเทียมพีวีซี PD 22217-4591,088
หนังเทียมพีวีซี PD 26210-270640
หนังเทียมพีวีซี PD 2713-81192
หนังเทียมพีวีซี PD 2993-81192
หนังเทียมพีวีซี PD 4368-216512
หนังเทียมพีวีซี PD 5024-108256
หนังเทียมพีวีซี PD 5155-135320
หนังเทียมพีวีซี PD 79991-2,4575,824
หนังเทียมพีวีซี PD 87010-270640
หนังเทียมพีวีซี PD 10953-81192
หนังเทียมพีวีซี PD 800915- 405960
 PD NF *สินค้าจำหน่ายตามสภาพ ไม่รับเปลี่ยน/คืน* 
รายการสินค้าจำนวนเหมา/  หลาจำนวนเหมา/ ม้วน ราคาเหมาพิเศษ ราคาปกติ
หนังเทียมพีวีซี PD 217-47,400 
หนังเทียมพีวีซี PD 305-11,850 
หนังเทียมพีวีซี PD 502-1324,050 
หนังเทียมพีวีซี PD 690-11,850 
หนังเทียมพีวีซี PD 824-11,850 
หนังเทียมพีวีซี PD 870-59,250 
หนังเทียมพีวีซี PD 760/1-916,650 
หนังเทียมพีวีซี PD 13026.5-981 
หนังเทียมพีวีซี PD 29975-2,775 
หนังเทียมพีวีซี PD 3055-185 
หนังเทียมพีวีซี PD 6901-37 
หนังเทียมพีวีซี PD 585/14-148 
หนังเทียมพีวีซี PD 900019-333 
 PD NT *สินค้าจำหน่ายตามสภาพ ไม่รับเปลี่ยน/คืน* 
 รายการสินค้า จำนวนเหมา/ หลา จำนวนเหมา/ม้วน ราคาเหมาพิเศษ  ราคาปกติ
หนังเทียมพีวีซี PD 870-47,400 
 PD JL *สินค้าจำหน่ายตามสภาพ ไม่รับเปลี่ยน/คืน* 
  รายการสินค้า จำนวนเหมา/ หลา จำนวนเหมา/ม้วน ราคาเหมาพิเศษ   ราคาปกติ
หนังเทียมพีวีซี PD 760/1-11,850 
 3D NA *สินค้าจำหน่ายตามสภาพ ไม่รับเปลี่ยน/คืน* 
 รายการสินค้า จำนวนเหมา/ หลา จำนวนเหมา/ม้วน ราคาเหมาพิเศษ  ราคาปกติ
หนังเทียมสามมิติ 3D 01-1832,64069,120
หนังเทียมสามมิติ 3D 02-2140,32080,640
หนังเทียมสามมิติ 3D 03-2242,24084,480
หนังเทียมสามมิติ 3D 05-815,36030,720
หนังเทียมสามมิติ 3D 06-11,9203,840
หนังเทียมสามมิติ 3D 07-11,9203,840
หนังเทียมสามมิติ 3D 08-59,60019,200
หนังเทียมสามมิติ 3D 09-1528,80057,600
หนังเทียมสามมิติ 3D 10-1426,88053,760
หนังเทียมสามมิติ 3D 11-5096,000192,000
หนังเทียมสามมิติ 3D 12-611,52023,040
หนังเทียมสามมิติ 3D 13-1426,88053,760
หนังเทียมสามมิติ 3D 14-713,44026,880
หนังเทียมสามมิติ 3D 15-23,8407,600
หนังเทียมสามมิติ 3D 16-1121,12042,240
หนังเทียมสามมิติ 3D 17-59,60019,200
หนังเทียมสามมิติ 3D 0157-2,7366,099
หนังเทียมสามมิติ 3D 0258-2,7846,206
หนังเทียมสามมิติ 3D 0336-1,7283,852
หนังเทียมสามมิติ 3D 0441-1,9684,387
หนังเทียมสามมิติ 3D 0562-2,9766,634
หนังเทียมสามมิติ 3D 078-384856 
หนังเทียมสามมิติ 3D 0825-1,2002,675
หนังเทียมสามมิติ 3D 0953-2,5445,671
หนังเทียมสามมิติ 3D 1012-5761,284
หนังเทียมสามมิติ 3D 1153-2,5445,671
หนังเทียมสามมิติ 3D 1234-1,6323,638
หนังเทียมสามมิติ 3D 1370-3,3607,490
หนังเทียมสามมิติ 3D 1452-2,4965,564
หนังเทียมสามมิติ 3D 1512-5761,284
หนังเทียมสามมิติ 3D 1653-2,5445,671
หนังเทียมสามมิติ 3D 1753-2,5445,671
๋ JU VJ *สินค้าจำหน่ายตามสภาพ ไม่รับเปลี่ยน/คืน* 
รายการสินค้าจำนวนเหมา/  หลา จำนวนเหมา/ ม้วน ราคาเหมาพิเศษ ราคาปกติ
หนังเทียมพีวีซี JU 13-11,880 
หนังเทียมพีวีซี JU 15-2139,480 
หนังเทียมพีวีซี JU 17-1935,720 
หนังเทียมพีวีซี JU 19-1833,840 
หนังเทียมพีวีซี JU 20-1731,960 
หนังเทียมพีวีซี JU 24-2139,480 
 ลาย 140 NA *สินค้าจำหน่ายตามสภาพ ไม่รับเปลี่ยน/คืน* 
รายการสินค้าจำนวนเหมา/  หลาจำนวนเหมา/ ม้วน ราคาเหมาพิเศษ ราคาปกติ
หนังเทียมพีวีซีลาย140 #4-1838,88057,600
หนังเทียมพีวีซีลาย140 #5-2145,36067,200
 PU 32 NA *สินค้าจำหน่ายตามสภาพ ไม่รับเปลี่ยน/คืน* 
รายการสินค้าจำนวนเหมา/ หลาจำนวนเหมา/ม้วน ราคาเหมาพิเศษ ราคาปกติ
หนังเทียมพีวีซี PU 32-3436-258738
หนังเทียมพีวีซี PU 32-T3093-129369
หนังเทียมพีวีซี PU 32-T3124-172492
หนังเทียมพีวีซี PU 32-T4011-43123
 H11 NA *สินค้าจำหน่ายตามสภาพ ไม่รับเปลี่ยน/คืน* 
รายการสินค้าจำนวนเหมา/  หลาจำนวนเหมา/ ม้วน ราคาเหมาพิเศษ ราคาปกติ
หนังเทียมพีวีซี H 11-30561-2746,44081,000
หนังเทียมพีวีซี H 11-T3126-90516
หนังเทียมพีวีซี H 11-157915-4501,290
หนังเทียมพีวีซี H 11-3056121-6301,806
 J11 NA *สินค้าจำหน่ายตามสภาพ ไม่รับเปลี่ยน/คืน* 
 รายการสินค้า จำนวนเหมา/ หลา จำนวนเหมา/ม้วน ราคาเหมาพิเศษ  ราคาปกติ
หนังเทียมพีวีซี J 11-34339.5-1,2643,397
หนังเทียมพีวีซี J 11-90076-
58,60015,000
 SH NA *สินค้าจำหน่ายตามสภาพ ไม่รับเปลี่ยน/คืน* 
รายการสินค้าจำนวนเหมา/ หลา จำนวนเหมา/ม้วน ราคาเหมาพิเศษ ราคาปกติ
หนังเทียมพีวีซีลาย SH 058-344728
หนังเทียมพีวีซีลาย SH 46(แกะฟอร์จูนเนอร์)4-172364
 AR NA *สินค้าจำหน่ายตามสภาพ ไม่รับเปลี่ยน/คืน* 
รายการสินค้าจำนวนเหมา/ หลา จำนวนเหมา/ม้วน ราคาเหมาพิเศษ ราคาปกติ
หนังเทียมพีวีซี AR Pink20-860-
 EY NA *สินค้าจำหน่ายตามสภาพ ไม่รับเปลี่ยน/คืน* 
รายการสินค้าจำนวนเหมา/ หลาจำนวนเหมา/ม้วน ราคาเหมาพิเศษ ราคาปกติ
หนังเทียมพีวีซี EY 6336-11,7502,750
 L11 NF *สินค้าจำหน่ายตามสภาพ ไม่รับเปลี่ยน/คืน* 
รายการสินค้าจำนวนเหมา/ หลาจำนวนเหมา/ม้วน ราคาเหมาพิเศษ ราคาปกติ
หนังเทียมพีวีซี L11-117-259490 
 ST NA *สินค้าจำหน่ายตามสภาพ ไม่รับเปลี่ยน/คืน* 
รายการสินค้าจำนวนเหมา/ หลาจำนวนเหมา/ม้วน ราคาเหมาพิเศษ ราคาปกติ
หนังเทียมพีวีซี Soft Tech 029-4771,449
หนังเทียมพีวีซี Soft Tech 0848-2,5447,728
 V26 NA *สินค้าจำหน่ายตามสภาพ ไม่รับเปลี่ยน/คืน* 
รายการสินค้าจำนวนเหมา/ หลาจำนวนเหมา/ม้วน ราคาเหมาพิเศษ ราคาปกติ
หนังเทียมพีวีซี V26-2079114-6021,918
หนังเทียมพีวีซี V26-2108613-5591,781
หนังเทียมพีวีซี V26-317479-3871,233
หนังเทียมพีวีซี V26-3188923-9893,151
 V26 NP *สินค้าจำหน่ายตามสภาพ ไม่รับเปลี่ยน/คืน* 
รายการสินค้าจำนวนเหมา/ หลาจำนวนเหมา/ม้วน ราคาเหมาพิเศษ ราคาปกติ
หนังเทียมพีวีซี V26-2089489-3,82712,193
หนังเทียมพีวีซี V26-2108535.5-1,5274,864
หนังเทียมพีวีซี V26-208941-43137
 PUE NA *สินค้าจำหน่ายตามสภาพ ไม่รับเปลี่ยน/คืน* 
รายการสินค้าจำนวนเหมา/ หลาจำนวนเหมา/ม้วน ราคาเหมาพิเศษ ราคาปกติ
หนังเทียมพีวีซี PU E 09-11,5904,170
หนังเทียมพีวีซี PU E 105-265750
 C4 NA *สินค้าจำหน่ายตามสภาพ ไม่รับเปลี่ยน/คืน* 
รายการสินค้าจำนวนเหมา/ หลาจำนวนเหมา/ม้วน ราคาเหมาพิเศษ ราคาปกติ
หนังเทียมพีวีซี C4 Pink7-301448
 V11 NA *สินค้าจำหน่ายตามสภาพ ไม่รับเปลี่ยน/คืน* 
 รายการสินค้าจำนวนเหมา/ หลา  จำนวนเหมา/ม้วน ราคาเหมาพิเศษ  ราคาปกติ
 หนังเทียมพีวีซี V11-207468344856
 SU NA *สินค้าจำหน่ายตามสภาพ ไม่รับเปลี่ยน/คืน* 
 รายการสินค้าจำนวนเหมา/ หลา    จำนวนเหมา/ม้วน ราคาเหมาพิเศษ  ราคาปกติ
หนังเทียมพีวีซี SU 039-3871,449
 PB NA *สินค้าจำหน่ายตามสภาพ ไม่รับเปลี่ยน/คืน* 
รายการสินค้าจำนวนเหมา/ หลา จำนวนเหมา/ม้วน ราคาเหมาพิเศษ ราคาปกติ
หนังเทียมพีวีซี PB 04-12,1503,200
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้