พลาสติกใส

Attribute:

ราคาสินค้า

ม้วน

ขนาดสินค้า

HV 54" * 25Y หนา 0.40 mm. HV 54" * 40Y หนา 0.14 mm. HV 54" * 60Y หนา 0.04 mm. HV 72" * 60Y หนา 0.04 mm. TV 54" * 60Y หนา 0.04 mm. ช้างตาล 54" * 40Y หนา 0.03 mm. ดอกบัว 54" * 40Y หนา 0.03 mm. HW 60" * 40Y หนา 0.03 mm. AR 86" * 80Y หนา 0.05 mm. SJ 90" * 80Y หนา 0.04 mm. SJ 90" * 80Y หนา 0.05 mm.

Share

ความกว้างความยาวความหนาราคา
54"25 หลา0.40 mm.1,519 บาท/ม้วน
54"40 หลา0.14 mm.781 บาท/ม้วน
54"16 หลา0.14 mm.375 บาท/ม้วน
54"40 หลา0.05 mm.353 บาท/ม้วน
54"60 หลา0.04 mm.203 บาท/ม้วน
54"40 หลา0.03 mm.150 บาท/ม้วน
60"60 หลา0.03 mm.160 บาท/ม้วน
72"40 หลา0.14 mm.1,005 บาท/ม้วน 
72"60 หลา0.05 mm.556 บาท/ม้วน
72"60 หลา0.04 mm.337 บาท/ม้วน
72"40 หลา0.03 mm.246 บาท/ม้วน
86"80 หลา0.05 mm.835 บาท/ม้วน
Powered by MakeWebEasy.com