Wrapping

Attribute:

ราคาสินค้า

ม้วน

ขนาดสินค้า

HV 54" * 25Y หนา 0.40 mm. HV 54" * 40Y หนา 0.14 mm. ช้างตาล 54" * 40Y หนา 0.03 mm. AR 86" * 80Y หนา 0.05 mm. AR 90" * 80Y หนา 0.05 mm. TV 72"*60 หนา 0.04 mm. FT 54"*43Y หนา 0.045 mm.

Share


CODEwidthlengththicknessRetail PriceWholesale price
HV54"25 yd0.40 mm.1,798 ฿/Roll-
HV54"40 yd0.14 mm.963 ฿/Roll-
FT54"43 yd0.045 mm.396 ฿/Roll

358 ฿/Roll

(10 roll/tie)

ช้างตาล54"40 yd0.03 mm.161 ฿/Roll

145 ฿/Roll

(10 roll/tie)

TV72" 60 yd0.04 mm.353 ฿/Roll

342 ฿/Roll

(5 roll/tie) 

AR86"80 yd0.05 mm.888 ฿/Roll-

 

AR90"80 yd0.05 mm.1,177 ฿/Roll

1,156 ฿/Roll

(10 rolls or more) 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Privacy Policy  and  Cookies Policy