New
Pre-Order

Screw screws release heads F+ NO. 6,7,8,10

Attribute:

เบอร์ 6,7,8,10

Size 6x1/4'' Size 6x5/16" Size 6x3/8'' Size 6x1/2'' Size 6x5/8'' Size 6x3/4'' Size 6x1'' Size 6x1-1/4'' Size 6x1-1/2'' Size 6x2" 7x1'' 7x1-1/4'' 7x1-1/2'' 7x2'' 7x2-1/2'' 7x1/2" 7x3/8'' (order in advance 2 day) 7x5/8'' (order in advance 2 day) 7x3/4'' (order in advance 2 day) 8x1-1/2'' 8x2'' 8x2-1/2'' 8x3'' 8x1/2" 8x1'' 8x3/8'' (order in advance 2 day) 8x5/8'' (order in advance 2 day) 8x3/4'' (order in advance 2 day) 8x1-1/4'' (order in advance 2 day) 10x3/8'' (order in advance 2 day) 10x1/2" (order in advance 2 day) 10x5/8'' (order in advance 2 day) 10x3/4'' (order in advance 2 day) 10x1'' (order in advance 2 day) 10x1-1/4'' (order in advance 2 day) 10x1-1/2'' (order in advance 2 day) 10x2'' (order in advance 2 day) 10x2-1/2'' (order in advance 2 day) 10x3'' (order in advance 2 day)

Share

 NO. 6 

SizeQuantityPrice
6x1/4''1,000 Pcs/Box114 ฿/Box
6x5/16"1,000 Pcs/Box114 ฿/Box
6x3/8''1,000 Pcs/Box117 ฿/Box
6x1/2''1,000 Pcs/Box113 ฿/Box
6x5/8''1,000 Pcs/Box131 ฿/Box
6x3/4''1,000 Pcs/Box147 ฿/Box
6x1''1,000 Pcs/Box185 ฿/Box
6x1-1/4''1,000 Pcs/Box227 ฿/Box
6x1-1/2''1,000 Pcs/Box263 ฿/Box
6x2"500 Pcs/Box172 ฿/Box

 เบอร์ 7 

SizeQuantityPrice
7x1''1,000 Pcs/Box228 ฿/Box
7x1-1/4''1,000 Pcs/Box273 ฿/Box
7x1-1/2''1,000 Pcs/Box319 ฿/Box
7x2''500 Pcs/Box209 ฿/Box
7x2-1/2''250 Pcs/Box145 ฿/Box
7x1/2"1,000 Pcs/Box143 ฿/Box

7x3/8''

(Pre-Order 2 Day)

1,000 Pcs/Box135 ฿/Box

7x5/8''

(Pre-Order 2 Day)

1,000 Pcs/Box163 ฿/Box

7x3/4''

(Pre-Order 2 Day)

1,000 Pcs/Box185 ฿/Box

 เบอร์ 8 

SizeQuantityPrice
8x1-1/2''1,000 Pcs/Box363 ฿/Box
8x2''500 Pcs/Box232 ฿/Box
8x2-1/2''250 Pcs/Box174 ฿/Box
8x3''250 Pcs/Box201 ฿/Box
8x1/2"1,000 Pcs/Box172 ฿/Box
8x1''1,000 Pcs/Box261 ฿/Box

8x3/8''

(Pre-Order 2 Day)

1,000 Pcs/Box160 ฿/Box

8x5/8''

(Pre-Order 2 Day)

1,000 Pcs/Box189 ฿/Box

8x3/4''

(Pre-Order 2 Day)

1,000 Pcs/Box213 ฿/Box

8x1-1/4''

(Pre-Order 2 Day)

1,000 Pcs/Box315 ฿/Box

 เบอร์ 10 

SizeQuantityPrice

10x3/8''

(Pre-Order 2 Day)

1,000 Pcs/Box236 ฿/Box

10x1/2"

(Pre-Order 2 Day)

1,000 Pcs/Box258 ฿/Box

10x5/8''

(Pre-Order 2 Day)

1,000 Pcs/Box283 ฿/Box

10x3/4''

(Pre-Order 2 Day)

1,000 Pcs/Box317 ฿/Box

10x1''

(Pre-Order 2 Day)

1,000 Pcs/Box379 ฿/Box

10x1-1/4''

(Pre-Order 2 Day)

1,000 Pcs/Box457 ฿/Box

10x1-1/2''

(Pre-Order 2 Day)

500 Pcs/Box264 ฿/Box

10x2''

(Pre-Order 2 Day)

500 Pcs/Box338 ฿/Box

10x2-1/2''

(สินค้าสั่งล่วงหน้า 2 วัน)

250 Pcs/Box226 ฿/Box

10x3''

(สินค้าสั่งล่วงหน้า 2 วัน)

250 Pcs/Box266 ฿/Box

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Privacy Policy  and  Cookies Policy