New
Pre-Order

สกรูเกลียวปล่อยหัว F+ เบอร์ 6,7,8,10

คุณสมบัติสินค้า:

เบอร์ 6,7,8,10

ขนาด 6x1/4'' ขนาด 6x5/16" ขนาด 6x3/8'' ขนาด 6x1/2'' ขนาด 6x5/8'' ขนาด 6x3/4'' ขนาด 6x1'' ขนาด 6x1-1/4'' ขนาด 6x1-1/2'' ขนาด 6x2" 7x1'' 7x1-1/4'' 7x1-1/2'' 7x2'' 7x2-1/2'' 7x1/2" 7x3/8'' (สั่งล่วงหน้า2วัน) 7x5/8'' (สั่งล่วงหน้า2วัน) 7x3/4'' (สั่งล่วงหน้า2วัน) 8x1-1/2'' 8x2'' 8x2-1/2'' 8x3'' 8x1/2" 8x1'' 8x3/8'' (สั่งล่วงหน้า2วัน) 8x5/8'' (สั่งล่วงหน้า2วัน) 8x3/4'' (สั่งล่วงหน้า2วัน) 8x1-1/4'' (สั่งล่วงหน้า2วัน) 10x3/8'' (สั่งล่วงหน้า2วัน) 10x1/2" (สั่งล่วงหน้า2วัน) 10x5/8'' (สั่งล่วงหน้า2วัน) 10x3/4'' (สั่งล่วงหน้า2วัน) 10x1'' (สั่งล่วงหน้า2วัน) 10x1-1/4'' (สั่งล่วงหน้า2วัน) 10x1-1/2'' (สั่งล่วงหน้า2วัน) 10x2'' (สั่งล่วงหน้า2วัน) 10x2-1/2'' (สั่งล่วงหน้า2วัน) 10x3'' (สั่งล่วงหน้า2วัน)

Share

 เบอร์ 6 

ขนาดสกรูจำนวนราคา
6x1/4''1,000 ตัว/กล่อง113 บาท/กล่อง
6x5/16"1,000 ตัว/กล่อง113 บาท/กล่อง
6x3/8''1,000 ตัว/กล่อง117 บาท/กล่อง
6x1/2''1,000 ตัว/กล่อง112 บาท/กล่อง
6x5/8''1,000 ตัว/กล่อง131 บาท/กล่อง
6x3/4''1,000 ตัว/กล่อง147 บาท/กล่อง
6x1''1,000 ตัว/กล่อง184 บาท/กล่อง
6x1-1/4''1,000 ตัว/กล่อง227 บาท/กล่อง
6x1-1/2''1,000 ตัว/กล่อง262 บาท/กล่อง
6x2"500 ตัว/กล่อง171 บาท/กล่อง

 เบอร์ 7 

ขนาดสกรูจำนวนราคา
7x1''1,000 ตัว/กล่อง228 บาท/กล่อง
7x1-1/4''1,000 ตัว/กล่อง273 บาท/กล่อง
7x1-1/2''1,000 ตัว/กล่อง319 บาท/กล่อง
7x2''500 ตัว/กล่อง209 บาท/กล่อง
7x2-1/2''250 ตัว/กล่อง144 บาท/กล่อง
7x1/2"1,000 ตัว/กล่อง142 บาท/กล่อง

7x3/8''

(สินค้าสั่งล่วงหน้า 2 วัน)

1,000 ตัว/กล่อง135 บาท/กล่อง

7x5/8''

(สินค้าสั่งล่วงหน้า 2 วัน)

1,000 ตัว/กล่อง163 บาท/กล่อง

7x3/4''

(สินค้าสั่งล่วงหน้า 2 วัน)

1,000 ตัว/กล่อง184 บาท/กล่อง

 เบอร์ 8 

ขนาดสกรูจำนวนราคา
8x1-1/2''1,000 ตัว/กล่อง363 บาท/กล่อง
8x2''500 ตัว/กล่อง231 บาท/กล่อง
8x2-1/2''250 ตัว/กล่อง173 บาท/กล่อง
8x3''250 ตัว/กล่อง200 บาท/กล่อง
8x1/2"1,000 ตัว/กล่อง171 บาท/กล่อง
8x1''1,000 ตัว/กล่อง260 บาท/กล่อง

8x3/8''

(สินค้าสั่งล่วงหน้า 2 วัน)

1,000 ตัว/กล่อง159 บาท/กล่อง

8x5/8''

(สินค้าสั่งล่วงหน้า 2 วัน)

1,000 ตัว/กล่อง188 บาท/กล่อง

8x3/4''

(สินค้าสั่งล่วงหน้า 2 วัน)

1,000 ตัว/กล่อง213 บาท/กล่อง

8x1-1/4''

(สินค้าสั่งล่วงหน้า 2 วัน)

1,000 ตัว/กล่อง315 บาท/กล่อง

 เบอร์ 10 

ขนาดสกรูจำนวนราคา

10x3/8''

(สินค้าสั่งล่วงหน้า 2 วัน)

1,000 ตัว/กล่อง235 บาท/กล่อง

10x1/2"

(สินค้าสั่งล่วงหน้า 2 วัน)

1,000 ตัว/กล่อง258 บาท/กล่อง

10x5/8''

(สินค้าสั่งล่วงหน้า 2 วัน

1,000 ตัว/กล่อง282 บาท/กล่อง

10x3/4''

(สินค้าสั่งล่วงหน้า 2 วัน)

1,000 ตัว/กล่อง317 บาท/กล่อง

10x1''

(สินค้าสั่งล่วงหน้า 2 วัน)

1,000 ตัว/กล่อง379 บาท/กล่อง

10x1-1/4''

(สินค้าสั่งล่วงหน้า 2 วัน)

1,000 ตัว/กล่อง475 บาท/กล่อง

10x1-1/2''

(สินค้าสั่งล่วงหน้า 2 วัน)

500 ตัว/กล่อง263 บาท/กล่อง

10x2''

(สินค้าสั่งล่วงหน้า 2 วัน)

500 ตัว/กล่อง337 บาท/กล่อง

10x2-1/2''

(สินค้าสั่งล่วงหน้า 2 วัน)

250 ตัว/กล่อง226 บาท/กล่อง

10x3''

(สินค้าสั่งล่วงหน้า 2 วัน)

250 ตัว/กล่อง265 บาท/กล่อง

 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้